ضوابط و مقررات ملبس شدن روحانیون چیست؟

ملبس شدن روحانیون
ماده 4. شرایط عمومی ملبس شدن روحانیون، عبارت‌اند از:

1. داشتن حداقل، 18 سال سن
2. داشتن وضعیت جسمی و روحی مناسب.
3. عدم عضویت و سابقه ارتباط با گروهکهای انحرافی و گروه‌های مخالف اسلام
4. عدم انحراف فکری و سیاسی و اخلاقی
5. التزام عملی به اصل ولایت فقیه و قوانین جمهوری اسلامی
6. نداشتن محکومیت‌ کیفری و حقوقی

ماده 5. شرایط علمی تلبس، عبارت‌اند از:

1. اتمام پایه پنجم(قبولی در تمامی امتحانات مربوط) برای طلاب مدارس بلند مدت
2. توان پاسخ‌گویی به سؤالات دینی رایج در جامعه
3. گذراندن دوره ویژه مربوط به وظایف روحانیت در پایه پنجم

ماده 6. شرایط اخلاقی و رفتاری تلبس، عبارت‌اند از:

1. پایبندی به انجام‌دادن واجبات و ترک محرمات
2. دارا بودن حسن اخلاق
3. تعادل شخصیتی و رفتاری و تناسب ظاهری
4. نداشتن سابقه سوء منافی با شئون روحانیت

ماده 8. وظایف فرد ملبس به لباس روحانیت، به شرح ذیل است:

1. رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت
2. رعایت نظم، نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب‌ بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیت
3. پرهیز از وضعیت ظاهری غیر متناسب
4. حفظ حرمت لباس در معاشرتهای اجتماعی
5. مراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی‌شود.
6. پرهیز از روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی، و رعایت شئون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودرو
7. تلبس دائم
8. رعایت اخلاق و آداب اسلامی و پرهیز از شوخی‌های افراطی و خلاف نزاکت
9. پرهیز از درگیری‌های لفظی و فیزیکی غیر متناسب با شئون روحانیت
10. حفظ مناعت طبع و عزت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوء
11. پرهیز از ورود به عرصه‌های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمی
12. پرهیز از ارتباط با گروه‌های معاند نظام اسلامی و عضویت در آنها
13. پرهیز از انجام‌دادن رفتارهای وسواس‌گونه، به ویژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزوم

ماده 9. تلبس محصلان یا فارغ‌التحصیلان مراکز غیر حوزوی، ممنوع است.

ماده 10. معاونت تهذیب مدیریتهای استانی، موظف است زمینه‌های لازم را برای تلبس طلاب مشغول به تحصیل در سطوح مختلف، از طریق اعمال تشویقهای لازم، فراهم آورد.