روحانیت چیست؟

 

روحانیت چیست ؟

در رابطه با سوال روحانیت چیست؟ باید گفت که جامعه ما درک مشخصی از این واژه دارد. قرار گرفتن یک فرد در این مقام هیچ گونه امتیاز خاصی را برای او در اجتماع فراهم نمی کند. بلکه احترام مربوطه ناشی از سنت حاکم در کشور و پذیرش روحانیت و البته خدمات روحانیت است.

روحانیت چیست ؟ چه تعریفی از روحانیت دارید؟ در این بخش می خواهیم تعریفی برای سوال روحانیت چیست را در اختیار شما قرار دهیم. واژه روحانیت ریشه در واژه روح دارد و همانطور که می دانیم روح معنای مقابل جسم است. در علم جامعه شناسی به دانش آموختگان حوزوی و در فلسفه به نفس ناطقه این واژه مربوط می شود. از چه زمانی واژه روحانیت برای مشخص کردن دانش آموختگان علوم حوزوی به مورد استفاده قرار گرفت؟ برای پاسخ به این سوال سه تحلیل جداگانه در دسترس است.

1 ـ مشابهت‌ سازی توسط شرق‌ شناسان

2 ـ استعداد عالمان شيعه برای تسريی ساختن واژه روحانیت

3 ـ گذار مرحله روحانيت از بعد علمی به بعد اجتماعی

روحانی کیست؟

روحانی به چه فردی اطلاق می شود. فردی که تخصص در تربیت و البته رشد استعدادهای معنوی در انسان ها را دارد فرد روحانی عالم دینی است که به وسیله رایج ساختن آموزه های دینی و اندیشه های دینی سعی دارد انسان ها را در رسیدن به استعدادهای روحانی یاری کند. جامعه با کمک روحانی می تواند گام در راه سعادت همیشگی بگذارد. مسئولیت ها و رسالت های ویژه ای توسط روحانی دنبال می شود که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

·      ترویج دادن پیام های دینی

·      حفاظت از اصول دین با از بین بردن خرافه های موجود در پیرامون آن

·      از بین بردن موانع موجود برای رسیدن به استعدادهای معنوی در زندگی اجتماعی و فردی

·         تلاش برای ارتقا دادن شعائر اسلامی در جامعه و در زندگی فردی و فراهم ساختن زمینه های ظهور اقا امام زمان (عج)

·         سازماندهی معرف موجود در احکام دین با توجه به نیازهای نوین

برای فرد دارنده رسالت که مسئولیت های ذکر شده در قسمت بالا را دنبال می کند و تفکر و مشی لازم را دارد عنوان روحانی به کار می رود.