اجزای لباس روحانیت

فروشگاه اینترنتی اشراق

اجزای لباس روحانیت

قبا : قبا همان پوشش بلندی است که از زیر عبا دیده می‌شود و بر روی پیراهن می‌پوشند و لباده پوششی است که یقه آن کاملاً بسته است و زیر عبا می‌پوشند و پارچه قبا و لباده همان پارچه‌های کت و شلوار مردانه است.

با توجه به جنس پارچه و دوخت می‌تواند قیمت متفاوتی نیز داشته باشد.

البته قیمت لباده به دلیل استفاده پارچه بیشتر و مقدار زمانی که صرف دوخت آن می‌شود کمی گران‌تر است.

قیمت دوخت لباس روحانیت نیز گران است و با توجه به اعتبار خیاط می‌تواند بالاتر برود، از این جهت لباس‌های سفارشی قیمت‌های بالاتری دارند.

چاک کوچک زیر بغل قبا و لباده برای چیست؟

این نکته از آن نظر جالب است که متعدد دیده شده است
این چاک به خاطر آن است که حرکت دست به راحتی انجام می‌شود و دیگر اینکه کارکرد تهویه هوا را دارد؛ و این کار برای خیاط بسیار سخت است.

دشداشه و بلوز:

بلوزی که روحانیان می‌پوشند بلوزی است با دوخت ساده و با یقه‌ای که به یقه آخوندی مشهور است؛ بیشتر این پیراهن‌ها از پارچه‌های رنگ‌های روشن دوخته می‌شوند، اگرچه در سال‌های اخیر تنوع زیادی نیز در این زمینه به چشم می‌خورد.

به طور مثال پیراهن‌هایی عرضه می‌شود که چهارخانه هستند و حتی برخی از روحانیان این نوع بلوز را از زیر قبا می‌پوشند؛ دشداشه پیراهن بلندی است که تا پاها ادامه دارد و در برخی از شهرهای گرمسیر مانند قم برخی از طلبه‌ها در فصل تابستان به جای قبا از دشداشه استفاده می‌کنند.

عرق چین و شلوار سفید:

عرق چین کلاهی کوچک است که برخی از روحانیون از زیر عمامه بر سر می‌گذارند و وقتی عمامه را برمی‌دارند آن کلاه را بر سرشان می‌گذارند، برخی از روحانیون نیز از زیر قبا شلوار راحتی سفید رنگ می‌پوشند که البته در میان طلبه‌های جوان بسیار کم شده است و طلبه‌های جوان شلوارهای رسمی استفاده می‌کنند.

نعلین:

کفشی است مانند دمپایی که علما و روحانیان از آن استفاده می‌کنند و در رنگ‌های مختلف نیز ارائه می‌شود البته طلاب و حتی روحانیون نیز در سال‌های اخیر کمتر از آن استفاده می‌کنند چون پوشیدن نعلین تحرک را کم می‌کند از این رو طلبه‌های جوان کمتر تمایلی به استفاده از آن دارنداز این رو طلبه‌ها و روحانیونی که معمولاً پیاده روی می‌کنند کمتر از نعلین استفاده می‌کنند